ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור

 

ניכוי מס במקור

הוצאה מוכרת לפי ההגדרה שלה לפי סעיף 17 בפקודת מס הכנסה

"הוצאה שעוזרת להשיג הכנסה" 

 

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אליי 

תמיר שפירא ושות רו"ח צור קשר